Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych ma priorytetowe znaczenie dla firmy BoConcept A/S, jej filii i salonów (zwanych dalej „my” lub „BoConcept”). W toku przetwarzania danych osobowych naszych klientów pragniemy zachować otwartość i transparentność. Niniejsza polityka zawiera informacje na temat rodzaju gromadzonych przez nas danych, sposobu ich przetwarzania, ochrony oraz tego, z kim nasi klienci mogą się kontaktować w razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy.

INFORMACJE KONTAKTOWE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), firma BoConcept A/S i salony BoConcept to niezależni administratorzy danych, odpowiedzialni za zapisywane informacje o klientach, osobach odwiedzających tę stronę internetową itp. Informacje kontaktowe: BoConcept A/S
Fabriksvej 4
DK-6870 Ølgod
CVR-nr. 89866618
Tel.: +45 70131366
E-mail: boconcept@boconcept.com
Strona internetowa: www.boconcept.com

I najbliższy salon:

BoConcept Trójmiasto
ul. Grunwaldzka 211
80-266 Gdańsk
Tel: 667 500 100
E-mail: trojmiasto@boconcept.pl

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTA

Podczas kontaktu z firmą BoConcept A/S, jej filiami i salonami za pośrednictwem różnych kanałów, w tym naszych stron internetowych, aplikacji, salonów stacjonarnych, a także komunikacji z pracownikami obsługi klienta / pomocy technicznej, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe klientów.

GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAS DANE OBEJMUJĄ:
 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu;
 • dane o ruchu dotyczące korzystania przez klientów z naszej witryny i internetu;
 • informacje o zainteresowaniach i zwyczajach klientów;
 • historię zakupów;
 • dane transakcji;
 • informacje dotyczące obsługi klienta i pomocy technicznej;
 • zdjęcia używane w mediach społecznościowych (tylko na życzenie);
 • adres IP.
DANE OSOBOWE KLIENTA SĄ PRZEZ NAS GROMADZONE W JEDNYM LUB KILKU PONIŻSZYCH PRZYPADKACH:
 • otrzymanie naszej oferty, złożenie zamówienia i finalizacja zakupu;
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie naszego newslettera oraz innych materiałów o charakterze marketingowym;
 • założenie konta użytkownika w serwisie My BoConcept;
 • wzięcie udziału w konkursie;
 • nawiązanie kontaktu z nami (obsługa klienta, pomoc techniczna, reklamacje itp.);
 • zamówienie naszego katalogu;
 • zamówienie usługi projektowania wnętrz;
 • wyrażenie zgody na udostępnianie zdjęcia.
GROMADZIMY I PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTA W NASTĘPUJĄCYCH CELACH NIEOSOBISTYCH I BIZNESOWYCH:
 • przetwarzanie zakupu i dostarczanie usług (naszych/klienta);
 • zarządzanie sprawami klientów;
 • wysyłka newsletterów lub innych materiałów o charakterze marketingowym;
 • tworzenie konta użytkownika i zarządzanie nim w serwisie My BoConcept;
 • odpowiadanie na pytania;
 • prowadzenie statystyk i analiz wykorzystywanych do celów związanych z opracowywaniem produktów, optymalizacją biznesową i raportowaniem.
UZASADNIONA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH KLIENTÓW:

Uzasadnioną podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych klienta związanych z zakupem, zapewnieniem obsługi klienta i pomocy technicznej oraz zarządzaniem sprawami klientów jest honorowanie umów zawieranych między klientami a BoConcept (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6 ust. 1, pkt b). Ponadto dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody na otrzymywanie newslettera oraz innych materiałów o charakterze marketingowym (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6 ust. 1, punkt a). Dane osobowe przetwarzamy również w celach statystycznych i analitycznych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z opracowywaniem produktów, optymalizacją biznesową i raportowaniem (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6 ust. 1 pkt f).

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Dane klienta mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy dotyczącej przetwarzania danych, w tym:

 • partnerom hostingowym,
 • operatorom transportu,
 • dostawcom usług płatniczych,
 • partnerom handlowym w związku z zarządzaniem sprawami klientów i działaniami marketingowymi.

W pewnych okolicznościach i zgodnie z ustawodawstwem może być konieczne ujawnienie informacji organom władzy publicznej, w tym organom sądowym. Informacje mogą być na przykład przekazywane policji w przypadku podejrzenia oszustwa.

ODWOŁANIE/WYCOFANIE ZGODY

W dowolnym momencie można wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zamknąć swoje konto użytkownika w serwisie My BoConcept. Jeżeli do tego dojdzie, usuwamy dane osobowe, chyba że będziemy mieli możliwość kontynuowania ich przetwarzania na innej podstawie. Aby wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera lub innych materiałów o charakterze marketingowym, wystarczy kliknąć link rezygnacji z subskrypcji w newsletterze. Aby zamknąć konto użytkownika w witrynie My BoConcept, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres: privacy@boconcept.com.

USUNIEMY DANE OSOBOWE KLIENTA, GDY PRZESTANĄ BYĆ POTRZEBNE

Usuwamy dane osobowe klientów, gdy nie są nam już potrzebne do celów, które uzasadniały ich gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie.
BoConcept przechowuje dane osobowe związane z zakupami, obsługą klienta, pomocą techniczną oraz zarządzaniem sprawami klientów w sposób bezpieczny w terminie określonym przez obowiązujące lokalnie przepisy prawa. Dane są przechowywane przez okres pięciu lat począwszy od końca roku budżetowego, do którego się odnoszą (por. sekcja 10 duńskiej ustawy o rachunkowości), a po upływie tego terminu są one usuwane, o ile przepisy lokalne nie stanowią inaczej. Przechowywanie danych klienta odbywa się w celu zapewnienia właściwej obsługi długofalowych relacji z klientem, ewentualnych reklamacji i zobowiązań gwarancyjnych oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań.
BoConcept przechowuje dane osobowe klienta związane z newsletterami, materiałami i działaniami o charakterze marketingowym oraz kontem klienta w serwisie My BoConcept do momentu wycofania przez niego zgody lub usunięcia konta.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

PLIKI COOKIE – CEL I ZNACZENIE

Jeśli umieścimy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, zostanie on poinformowany o ich użyciu i gromadzeniu przez nie danych.

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Zanim jakiekolwiek pliki cookie zostaną umieszczone na urządzeniu użytkownika, poprosimy go o zgodę. Jednak pliki cookie wymagane do zagwarantowania funkcjonalności i ustawień mogą być używane bez zgody użytkownika.\ Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej korzystania z plików cookie oraz ich usuwania i odrzucania znajdziesz tutaj. Informacje o wycofywaniu zgody na korzystanie z plików cookie można znaleźć w naszej polityki plików cookie.

PRAWA KLIENTA

Zgodnie z obowiązującym prawem nasi klienci mają szereg praw w odniesieniu do gromadzenia ich danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania.

W razie niezadowolenia ze sposobu postępowania z danymi osobowymi można w każdej chwili zgłosić się do lokalnego organu nadzorczego.
W przypadku pytań i wątpliwości w odniesieniu do praw klienta prosimy o kontakt z naszym doradcą ds. ochrony danych pocztą elektroniczną: privacy@boconcept.com.
W przypadku zamiaru dochodzenia swoich praw prosimy o dokładne sprecyzowanie swoich wymagań i wymienienie salonów BoConcept, w których klient był obsługiwany. Informujemy, że będziemy kontaktować się z tymi salonami w celu zapewnienia klientowi optymalnej obsługi i zagwarantowania respektowania jego praw zarówno przez firmę BoConcept A/S, jak i odpowiednie salony BoConcept.
W przypadku skierowania do nas wniosku o udostępnienie danych osobowych, zmianę lub usunięcie informacji lub zgłoszenia zastrzeżeń wobec naszej polityki przeprowadzimy odpowiednie postępowanie mające na celu realizację przedstawionych w nim żądań. Postaramy się udzielić odpowiedzi tak szybko, jak będzie to możliwe i przedstawić nasze stanowisko w terminie miesiąca.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności podlega okresowej weryfikacji; jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w sposobie wykorzystywania danych osobowych klientów, zamieścimy na tej stronie stosowne powiadomienie.